นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 16:30 ประธานการตรวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด : สถานที่ตั้งโครงการฯ 3 แห่ง ในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1.โรงแรม La Roza 2.โรงแรมเจดับบลิวแมริอ๊อท เขาหลัก แฟมิลี่ รีสอร์ท 3.โรงแรมเจดับบลิวแมริอ๊อท เขาหลัก สวีท
สถานที่ : สถานที่ตั้งโครงการฯ 3 แห่ง ในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 14:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา