นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมนาการส่งเสริมและพัฒนาองค์ ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา