นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมเตรียมการรับตรวจการปฏิบัติงานราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักจเรฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 16:00 - 00:00 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางปราณี คารวานนท์ มารดานายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รอง ผวจ.พง.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดเมืองยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา