นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
3 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
4 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
5 13:30 - 00:00 ประธานร่วมงานบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
6 18:00 - 00:00 ร่วมรับประทานอาหารคณะเหล่ากาชาดจังหวัดและผู้บริหารสภากาชาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ร้านแดรี่ฮัท ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา