นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บน “ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ ปลัดจังหวัดพังงา