นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:15 - 00:00 พล.ต.ไพรุจน์ คำชุม ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจการปฎิบัติราชการและประเมินการปฎิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดขอเข้าเยี่ยมคารวะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
4 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก World Ocean Day 2019
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปวัฒธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา