นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมและติดตามความคืบหน้าของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาการขอใช้สนามศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา