นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:45 - 00:00 ตรวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : อ.ตะกั่วป่า