นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:45 - 00:00 ร่วมตรวจสถานที่ตั้งโครงการและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเขาหลัก วนาบุรี รีสอร์ท/ ห้องประชุมสนง.เทศบาลตำบลคึกคัก
2 13:30 - 00:00 ออกตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง