นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมสามัญมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา