นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : กิจกรรม ปั้น วาด สื่อสร้างสรรค์ปฐมวัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้านยเหมือง จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังง ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
5 17:45 - 00:00 กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับในกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตรักชาติ..รักจังพังงา เมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมี เพื่อกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา