นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันบริจาคโลหินโลก ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา