นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
2 15:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา