นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเปิดการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารฮาลาน ปั่นจักรยานเที่ยวเกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนเกาะยาววิทยา อ.เกาะยาว จ.พังงา