นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างสามัคคีปรองดอง กิจกรรม "บวร " ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตพร้อมคณะขอเข้าพบเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 3 (ชั้น 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา