นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมรับบริจาคโลหิต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมรามาดา เขาหลัก รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นตำจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา 076 413968