นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ลาพักผ่อน
รายละเอียด : -
สถานที่ : -