นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 05:30 - 00:00 ร่วมพิธี "มหกรรมสุขภาพ วิ่งกลางใจเขา" (Phang-nga Hospital Run)โรงพยาบาลพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา