นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ผอ.วชช.พง.ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา