นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:45 - 00:00 ประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกด้านการตลาดการขายออนไลน์และด้านการออกแบบ 4 จ. ตาก ตราด พังงา สตุูล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา