นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกด้านการตลาดการขายออนไลน์และด้านการออกแบบฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 17:00 - 00:00 ประธานเปิดงาน "ถนนคนเดินเมืองเก่าตะกั่วป่า"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนศรีตะกั่วป่า ต.ตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา