นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดและวิทยากรโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมนิจนภา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดและวิทยากรโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องนิจนภา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ห้องเล็ก)