นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:20 - 00:00 ประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการจับปลากะตักของ อ.เกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ผวจ.พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2
4 13:19 - 00:00 ประธานพิธีเปิดและชมการแสดงผลงานเยาวชนต้นแบบโขน กลองยาวและดีเกฮูลู
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
5 14:30 - 00:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดปาโมกข์ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา