นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 08:30 - 00:00 ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : - ชุดจิตอาสา (เสื้อเหลือง หมวกฟ้า ผ้าพันคอเหลือง)
สถานที่ : คลองถ้ำซำ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 11:00 - 00:00 ประธานกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รายละเอียด : - ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
สถานที่ : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา
5 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสัการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา