นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 08:15 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 18:00 - 00:00 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา