นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รายละเอียด : เครื่องแบบปกติขาว-ไม่สวมหมวก
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 08:15 - 00:00 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : เครื่องแบบปกติขาว-ไม่สวมหมวก
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 09:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อเหลือง หมวกฟ้า ผ้าพันคอเหลือง)
สถานที่ : คลองถ้ำซำ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 17:00 - 00:00 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา