นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
รายละเอียด : เครื่องแบบ ปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 08:15 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระรพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รายละเอียด : เครื่องแบบ ปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 09:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : ชุดจิตอาสา เสื้อเหลือง หมวก ผ้าพันคอ
สถานที่ : คลองถ้ำซำ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา
4 17:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
รายละเอียด : เครื่องแบบ ปกติขาว
สถานที่ : หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา