นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 พบปะและร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 พบปะและร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา