นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 3 มีความประสงค์เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา