นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัด แห่งใหม่ ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา