นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมของ ผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904
รายละเอียด : - ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีดำ ผ้าพันคอสีเหลือง หมวกสีฟ้า
สถานที่ : ห้องประชุม 1 บก.ทภ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช