นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 15:00 ประชุมวางแผนฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชา โรงแรมรอยัล (รัตนโกสินทร์) กรุงเทพฯ