นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 คุณสุรชัย ปานน้อย Executive Producer ผู้แทน ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ Thai PBS พร้อมผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเข้าพบเพื่อหารือและเชิญร่วม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดฟรีคอนเสิร์ตรักชาติ ตอน "รักจังพังงา เมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมี" เพื่อกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา