นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดฟรีคอนเสิร์ตรักชาติ "รักจังพังงา เมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมี"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา