นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชมการสวนสนาม การแสดงกิจกรรม และการแปรอักษรบนอัฒจันทร์ ในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบลูกเสือ
สถานที่ : สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร