นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา