นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและวิธีการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กทม.