นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 09:30 ร่วมต้อนรับและประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจสอบสลากสินค้า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครอง จ.พังงา ศาลากลางฯ ชั้น 2
3 19:30 - 00:00 ประธานในพิธีสมโภชเทียนพรรษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา