นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา