นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลอง คลองพังงา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ฝั่งคลองพังงา
2 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา