นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงานสัมมนา "Success of Waste Separation - Change for good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ " ประจำปี 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร