นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา เพื่อการดำเนินงานตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การฯ (ห้องเล็ก) อบจ.
2 10:30 - 00:00 ประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ตามโครงการอนุรักษ์สืบสวนประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา