นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : -วัดประชุมโยธี -วัดชนาธิการาม
2 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 สนง.กกต.จว.พง.