นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 รอง ผอ. ศปป. 4 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา