นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา