นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 05:15 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชายหาดปากพระ (เชิงสะพานสารสิน) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต