นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประกวด ร่วมกิจกรรม ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : HALL 4 อาคาร IMPACT Forum เมืองทองธานี