นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรม และร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : HALL 4 อาคาร IMPACT Forum เมืองทองธานี