นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ประธานการแถลงข่าวงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้าเกษตรคุณภาพ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา