นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชนีพันปีหลวง และพีธีเวียนเทียน เนื่องใน
รายละเอียด : - ชุดสีขาว
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา