นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 18:30 - 00:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รายละเอียด : และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีเวียนเทียน
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา